เช่าโรงงาน มีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ อะไรบ้าง

เช่าโรงงาน

โรงงานเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการทั้งหลายจำเป็นต้องใช้โรงงาน โดยมีทั้งแบบให้เช่าและให้ซื้อ คนที่ไม่มีต้นทุนมากนักก็จะเลือก เช่าโรงงาน ซึ่งแน่นอนว่านอกจากค่าเช่าแล้วก็ยังมีรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในบทความนี้จะพูดถึงค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการ เช่าโรงงาน ว่าต้องจ่ายอะไรบ้าง

 

ค่าใช้จ่ายในการ เช่าโรงงาน

สำหรับการ เช่าโรงงาน ผู้เช่าจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะดำเนินการเช่าสำเร็จ ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

· ค่าเช่า โดยทั่วไปคิดตามหน่วยตารางเมตรต่อหนึ่งเดือน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของโรงงานแห่งนั้น ๆ แต่ไม่รวมค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าภาษี ค่าบริการ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ให้เช่าว่าจะคิดราคาค่าเช่าแก่ผู้เช่าอย่างไร ซึ่งค่าเช่านี้ถือได้ว่าเป็นรายจ่ายสำคัญ และเป็นปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจว่าจะเช่าโรงงานหรือไม่

· ค่ามัดจำ เป็นเงินที่จ่ายก่อน มูลค่าจะเท่ากันกับเงินค่าเช่า โดยปกติจะมัดจำสองถึงสี่เดือนผ่านการทำสัญญา ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อครบสัญญาที่ถูกกำหนด สามารถต่อรองให้อยู่ในราคามัดจำที่เหมาะสมได้เมื่อค่ามัดจำโรงงานสูงเกินไป

· เงินล่วงหน้า เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าก่อนในเดือนแรกหรือเดือนสุดท้าย ปกติไม่มากไปกว่าหนึ่งถึงสองเดือนเมื่อเทียบกับค่าเช่า ฉะนั้นหากผู้ประกอบการคนไหนที่ถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนหลายเดือนมากเกินไป สามารถต่อรองเจรจาเพื่อที่จะลดจำนวนได้ ถือได้ว่าเป็นการประหยัดทุนและนำมาหมุนเวียนในธุรกิจได้

· ค่าภาษี เป็นเงินที่ถูกหักจากรายได้ของธุรกิจ โดยจะอยู่ที่ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเช่า แล้วต้องส่งภาษีในเดือนถัดไปภายในเวลา 7 วัน ถ้าเป็นค่าบริการ จะหักร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับค่าเช่า

· ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุก ๆ เดือน อยู่ที่โรงงานแต่ละแห่งมีการใช้น้ำและไฟมากแค่ไหน ก็จะถูกหักเงินเท่านั้น โดยแต่ละแห่งก็มีค่าน้ำและค่าไฟแตกต่างกัน

· ค่าบริการ เป็นค่าธรรมเนียมที่จำเป็นต้องจ่ายให้กับสวนอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมหากโรงงานแห่งนั้นตั้งอยู่เขตนิคมอุตสาหกรรม

· ค่าซ่อมแซมบำรุงสถานที่ประกอบกิจการ เป็นค่าปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะกับการใช้งาน และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

· ค่าใช้จ่ายอื่น ถูกกำหนดโดยผู้เช่า อยู่ที่ว่าผู้ เช่าโรงงาน มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานในโรงงานมากน้อยแค่ไหน

 

จะเห็นได้จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ ทำให้ได้รู้เรื่องที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการ เช่าโรงงาน ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการใช้งานโรงงานเพื่อประกอบการทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยแต่ละโรงงานก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าโรงงานแห่งนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรและมีการใช้งานขนาดไหน