อุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการหลายท่านทราบดีว่าในกระบวนการแปรรูปอาหารและการผลิตเครื่องดื่มนั้นถือเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนพอสมควร เนื่องจากจำเป็นต้องมีการร่อนและการกรองที่สำคัญหลายขั้นตอนเลยทีเดียว ปัจจุบันเครื่องกรองอุตสาหกรรมถูกนำมาใช้ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก  ขั้นตอนการกรองและการร่อนแต่ละขั้นตอนนั้นมีผลกับผลิตภัณฑ์ของคุณ อาจส่งผลต่อลักษณะของเครื่องเทศ แป้ง รวมไปจนถึงน้ำผลไม้ น้ำอัดลม นม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้น การเลือกเครื่องกรองอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องแยก เครื่องร่อนต่างๆ ก็ต้องเลือกที่มีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยที่ไม่ทำให้วัตถุดิบของคุณได้รับความเสียหายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีรสชาติที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  เครื่องกรองอุตสาหกรรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองในอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน FDA (อาหาร) และ มาตรฐาน ATEX (การระเบิด) อย่างเช่น โครงสร้างที่เป็นสแตนเลสขัดลายซาตินหรือขัดเงาคุณภาพสูงเกรดดี และหากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นาทีนี้เราขอแนะนำเรื่องกลองอุตสาหกรรมของ Galaxy Sivtek มาเป็นอันดับหนึ่ง   Galaxy Sivtek เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช่น อุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแปรรูปวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนรวมถึงการกรอง การแยก การร่อนและกระบวนการอื่นๆ มากมายทำให้สินค้ามีความสมบูรณ์คงรสชาติสัมผัสและคุณประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน  Galaxy Sivtek ผู้นำด้านโซลูชั่นการการกรอง การแยก การร่อน ระดับโลกเข้าใจคุณเป็นอย่างดี จึงได้ผลิตพร้อมส่งมอบอุปกรณ์การกรอง...