โรงงานเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการทั้งหลายจำเป็นต้องใช้โรงงาน โดยมีทั้งแบบให้เช่าและให้ซื้อ คนที่ไม่มีต้นทุนมากนักก็จะเลือก เช่าโรงงาน ซึ่งแน่นอนว่านอกจากค่าเช่าแล้วก็ยังมีรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในบทความนี้จะพูดถึงค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการ เช่าโรงงาน ว่าต้องจ่ายอะไรบ้าง   ค่าใช้จ่ายในการ เช่าโรงงาน สำหรับการ เช่าโรงงาน ผู้เช่าจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะดำเนินการเช่าสำเร็จ ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ · ค่าเช่า โดยทั่วไปคิดตามหน่วยตารางเมตรต่อหนึ่งเดือน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของโรงงานแห่งนั้น ๆ แต่ไม่รวมค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าภาษี ค่าบริการ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ให้เช่าว่าจะคิดราคาค่าเช่าแก่ผู้เช่าอย่างไร ซึ่งค่าเช่านี้ถือได้ว่าเป็นรายจ่ายสำคัญ และเป็นปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจว่าจะเช่าโรงงานหรือไม่ · ค่ามัดจำ เป็นเงินที่จ่ายก่อน มูลค่าจะเท่ากันกับเงินค่าเช่า โดยปกติจะมัดจำสองถึงสี่เดือนผ่านการทำสัญญา ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อครบสัญญาที่ถูกกำหนด สามารถต่อรองให้อยู่ในราคามัดจำที่เหมาะสมได้เมื่อค่ามัดจำโรงงานสูงเกินไป · เงินล่วงหน้า เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้าก่อนในเดือนแรกหรือเดือนสุดท้าย ปกติไม่มากไปกว่าหนึ่งถึงสองเดือนเมื่อเทียบกับค่าเช่า ฉะนั้นหากผู้ประกอบการคนไหนที่ถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนหลายเดือนมากเกินไป สามารถต่อรองเจรจาเพื่อที่จะลดจำนวนได้ ถือได้ว่าเป็นการประหยัดทุนและนำมาหมุนเวียนในธุรกิจได้ · ค่าภาษี...